•Θα προωθηθεί η σύνταξη μελέτης για να αναζητηθεί πηγή χρηματοδότησης

Ένα νέο κτίριο φιλοδοξεί να κατασκευάσει στο χώρο των καπναποθηκών το Επιμελητήριο Καρδίτσας, με στόχο να δημιουργηθεί ένα μουσείο καπνού αξιοποιώντας τα μηχανήματα που βρίσκονται στις αποθήκες.

Στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, τα μέλη του σώματος θα κληθούν να ανάψουν το πράσινο «φως» για τη σύνταξη μελέτης κατασκευής του νέου κτιρίου, ώστε να αναζητηθεί έπειτα πηγή χρηματοδότησης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα