Προσωρινο ανάδοχο ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους της Καρδίτσας από τον «Ιανό».

Ο αρχικός προσωρινος ανάδοχος του έργου δεν υπέγραψε τη σύμβαση και κατόπιν αυτού είχε κηρυχθεί έκπτωτος.

Για να μην καθυστερήσει το έργο με επαναδημοπράτηση, η επιτροπή του διαγωνισμού του έργου πρότεινε απο τη λιστα των φορέων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, εκείνον που προσέφερε έκτπωση 26,30%. Η Οικονομική Επιτροή έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση. Ο αρχιός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3,8 εκ ευρώ.

Κατόπιν αυτού και εφόσον δεν προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα, εφόσον ο νέος προσωρινός ανάδοχος υπογράψει τη συμβση θα ξεκίνησει το επόμενο διάστημα η υλοποίηση του έργου.