Νέος «Θεσσαλάρχης» ο Νικόλαος Μητσιογιάννης

Στο πλαίσιο των κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ο μέχρι χθες διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας Νικόλαος Μητσιογιάννης, προήχθη στο βαθμό του αρχιπυράρχου και τοποθετείται διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ) Θεσσαλίας, στη θέση του Καρδιτσιώτη Ευαγγ. Φαλάρα.

Την τελευταία τριετία διετέλεσε διοικητής στις Π.Υ. Μαγνησίας, Λασιθίου και Λάρισας και διοικητής της 8ης ΕΜΑΚ Θεσσαλίας.