Η πιο δύσκολη αρδευτική περίοδος των τελευταίων δεκαετιών αναμένεται η φετινή για τον κάμπο της Καρδίτσας και για τμήμα του ΤΟΕΒ Πηνειού στη Λάρισα.

Το φορτίο του ταμιευτήρα της Λίμνης Πλαστήρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση είναι σημαντικά ελλειμματικό εξαιτίας του άνομβρου χειμώνα. Το έλλειμμα αυτό σε συνδυασμό με τη διατήρηση των καλλιεργήσιμων στρεμμάτων στα περυσινά επίπεδα, μετατρέπουν τη φετινή αρδευτική περίοδο σε έναν μεγάλο «πονοκέφαλο» για τους αγρότες αλλά και τους διαχειριστές του δικτύου.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών