Ο Π. Κωνσταντάκος Προϊστάμενος του Τμήματος Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας

Ο Πέτρος Κωνσταντάκος αναλαμβάνει τη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας, την οποία κατείχε η Βασιλική Πετσιά.

Πιο συγκεκριμένα απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα προβλέπει τη μετακίνηση του Πέτρου Κωνσταντάκου του Χρήστου, μόνιμου υπαλλήλου της Περιφέρειας
Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄ από τη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καρδίτσας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας.