Οι φάσεις του διαγωνισμού για το κλειστό δίκτυο του ΤΟΕΒ

Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου θα υποβάλλουν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι εταιρείες που επιθυμούν να αναλάβουν το έργο ΣΔΙΤ για το νέο κλειστό δίκτυο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού.

Στη συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση των φακέλων και η προεπιλογή των υποψηφίων. Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί την Α’ φάση της διαδικασίας ανάθεσης, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει η Β’ φάση, όπου μετά την επιλογή, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στον Ανταγωνιστικό Διάλογο.

Με την ολοκλήρωσή του θα οριστικοποιηθούν τα τεύχη της Β’ φάσης τους έργου και πλέον ο διαγωνισμός του έργου θα εισέλθει στο τελικό στάδιο που προβλέπει την προετοιμασία των δεσμευτικών προσφορών από τους διαγωνιζόμενους και την υποβολή στη συνέχεια των δεσμευτικών προσφορών.

Τέλος θα θα γίνει έλεγχος- αξιολόγηση των προσφορών για να προκύψει ο ανάδοχος του έργου.
Κ.Π.