Περισσότερο από κάθε άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας έπληξαν τη Θεσσαλία
οι κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία δυο χρόνια. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα απολογιστικά δελτία της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα