Ομόφωνο «όχι» από το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων για φωτοβολταϊκό σε έκταση 4.500 στρεμμάτων

Αρνητικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 200MW και κέντρου υπερυψηλής τάσης από ιδιωτική εταιρεία σε οικόπεδα 4.481 στρεμμάτων.

Η αρνητική γνωμοδότηση ήταν ομόφωνη, με το σώμα να εγκρίνει την πρόταση του Δημάρχου. Ομόφωνα παράλληλα εγκρίθηκε και η επισήμανση της μείζονας μειοψηφία που κατέθεσε ως πρόταση η Δημοτική Αρχή, για άσκηση ένδικων μέσων (προσφυγή) εναντίον της απόφασης της ΡΑΕ, για την άδεια που έδωσε στον υποψήφιο επενδυτή- ιδιωτική εταιρεία. Ο Δήμος έχει δυνατότητα προσφυγής μέχρι 21 Ιουλίου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα