Όπως τις παλαιότερες εποχές...

Έλληνες εγκαταλείπουν την χώρα για μία καλύτερη ευκαιρία στο εξωτερικό, όπως ακριβώς γινόταν σε άλλες εποχές όταν μετανάστευαν σε Αμερική, Αυστραλία και Ευρώπη.

Οι εποχές διαφέρουν μεταξύ τους και η φύση των επαγγελμάτων έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ, όμως υπάρχει ένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο.

Με την αστάθεια που έχει επιδείξει κατά περιόδους η Ελλάδα, καθίσταται ένα περιβάλλον με ελάχιστες ευκαιρίες παρά τις προοπτικές που θα ήταν δυνατό η χώρα να διαθέτει.

Στις προοπτικές αυτές, αναφέρονται Καρδιτσιώτες οι οποίοι βλέπουν τη χώρα να μην έχει απαντήσεις απέναντι στην επιθυμία των νεότερων γενεών για ξένες πολιτείες.

Μάλιστα κάνουν την αντίστοιχη σύγκριση του τότε με το σήμερα, καθώς συγγενείς τους μετανάστευσαν πριν δεκαετίες σε ξένες χώρες για ένα καλύτερο αύριο.
Δ.Γ.