Την σύμφωνη γνώμη Σταϊκούρα, με βάση πάντα τη δημοσιονομική εικόνα και θέση της χώρας, αναμένουν οι αρμόδιες αρχές (ΑΑΔΕ – ΟΠΕΚΕΠΕ) προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο.

Ο πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να βρίσκεται κοντά σε μια λύση που προβλέπει μια προκαταβολή της τάξεως του 60-70% επί του συνόλου της επιστροφής ειδικού φόρου που προκύπτει για το 2022, έτσι ώστε η σχετική πίστωση στους λογαριασμούς των αγροτών να γίνει πριν από τις εκλογές και το αργότερο μέχρι τις 19 Μαΐου. Πρόκειται για ένα συνολικό ποσό 74 εκατ. ευρώ.

Μια δυσκολία που ανακύπτει και αυτή τη φορά, έχει να κάνει με το γεγονός ότι όχι μόνο δεν έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν καν ξεκινήσει ακόμη οι δηλώσεις ΟΣΔΕ για τη νέα χρονιά, μια διαδικασία που πιστοποιεί σε πρώτη φάση την παραμονή των εν δυνάμει δικαιούχων στο αγροτικό επάγγελμα. Σημειωτέον ότι τον περασμένο χρόνο το αγροτικό πετρέλαιο είχε πιστωθεί μετά τον 15Αύγουστο και αφού είχαν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις ΟΣΔΕ των αγροτών για το 2022.

Βέβαια η πληρωμή των 69 εκατ. για τον ΕΦΚ πετρελαίου της 31ης Αυγούστου του 2022, άφησε εκτός έναν σημαντικό αριθμό αγροτών, με τη διαδικασία να κολλάει στην απουσία IBAN από τις βάσεις δεδομένων άλλα και στην μη παρουσία αρκετών παραγωγών στο ΜΑΑΕ, όπως θα θυμούνται αρκετοί.

Μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες αυτές, η τελευταία πίστωση έγινε προς τα τέλη του 2022.

Ωριμάζει η δέσμευση για το αγροτικό πετρέλαιο, πιθανή μια προκαταβολή έως 70% πριν από τις εκλογές

Βάσει ΟΣΔΕ 2022 και με ίδια λίστα κατανάλωσης

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μιας προκαταβολής μέχρι τις 19 Μαΐου, όπως φαίνεται και αυτήν τη φορά η κατανομή των ποσών θα ακολουθήσει την πεπατημένη του περασμένου Αυγούστου, ενώ πιθανότατα ως βάση άνλτησης δεδομένων θα λειτουργήσει το ΟΣΔΕ του 2022. Αυτό σημαίνει ότι θα αξιοποιηθεί η ίδια λίστα κατανάλωσης με τότε, κάτι ο οποίο διευκολύνει και τους χρόνους, αφού δεν θα απαιτηθούν πολλές τροποποιήσεις στο κείμενο της προηγούμενης απόφασης.

Η απόφαση τότε περιελάμβανε τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του Ε.Φ.Κ.:

«Υπολογισμός ποσού επιστροφής

  • Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, για τις οποίες επιστρέφεται ο Ε.Φ.Κ. για το έτος 2022, ανά δικαιούχο πρόσωπο, υπολογίζονται, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών του Παραρτήματος Ι καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωϊκού κεφαλαίου του Παραρτήματος IΙ και αντιστοιχούν στο 50% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζονται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.
  • Για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής Ε.Φ.Κ. εφαρμόζεται σε συνάρτηση με το σύνολο των ποσοτήτων της παρ. 1 ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73, ήτοι 0,41 ευρώ ανά λίτρο.

Παράδειγμα ενίσχυσης

Στο ίδιο ΦΕΚ (Α 1115/2022), περιλαμβάνονται δύο παραρτήματα με τη λίστα ετήσιας κατανάλωσης, όπου για παράδειγμα αναφέρεται πως για το σκληρό σιτάρι προβλέπονται 16 λίτρα ανά στρέμμα, ήτοι για τον υπολογισμό της τότε αλλά και της επικείμενης ενίσχυσης, λαμβάνονται υπ’ όψιν 8 λίτρα. Συνεπώς, 8 λίτρα επί 0,41 ευρώ που είναι ο συντελεστής ΕΦΚ, προκύπτει το ποσό των 3,28 ευρώ το στρέμμα. Έτσι, αν τελικά προχωρήσει η λύση της προκαταβολής του 70%, ένας παραγωγός σκληρού σίτου, έχει λαμβάνειν 2,29 ευρώ το στρέμμα μέχρι τις 19 Μαΐου. Αντίστοιχα για το βαμβάκι, η λίστα κατανάλωσης προβλέπει 30 λίτρα το στρέμμα, για το καλαμπόκι 28 λίτρα το στρέμμα, για τα κτηνοτροφικά φυτά 16 λίτρα, τα πυρηνόκαρπα 21 λίτρα, τους ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης 11 λίτρα. Για τη ζωική παραγωγή, ο υπολογισμός γίνεται ανά κεφάλι ζώου και είναι 2,9 λίτρα στα αιγοπρόβατα, 24 λίτρα στις παραγωγικές αγελάδες και 4 λίτρα ανά κυψέλη στην περίπτωση των μελισσοκόμων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «η προτεινόμενη παρ. 4 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, με την οποία προβλέπεται επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων στους αγρότες για το έτος 2023, απαιτείται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση του λειτουργικού κόστους της παραγωγής των προϊόντων των αγροτών λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των εργασιών τους».

Επιπλέον, απαιτείται νομοθετική πρόβλεψη, προκειμένου το ποσό φόρου που επιστρέφεται να είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια ταυ Δημοσίου ή τρίτων, να μην υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, να μην δεσμεύεται και συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές και να μην υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

agronews.gr