Οριστικός ανάδοχος για το έργο εκσυγχρονισμού του συστήματος ύδρευσης σε Καρδιτσομαγούλα - Αρτεσιανό

Oριστικοποιήθηκε με απόφαση της ΔΕΥΑΚ ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο της βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του συστήματος ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Καρδίτσας (τ.κ. Καρδιτσομαγούλας – Αρτεσιανού).

Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 3,16 εκ ευρώ, με τον ανάδοχο να προσφέρει μεση έκπτωση 33,33% και αφορά στην ανακατασκευή και συμπλήρωση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου και ακατάλληλου δικτύου και στην κατασκευή νέων αγωγών διασύνδεσης.

Ειδικότερα στο έργο που αποτελεί τμήμα του μελετηθέντος έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του συστήματος ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Καρδίτσας» περιλαμβάνονται τα εξής:

• η κατασκευή των έργων εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Αρτεσιανού της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας,

• η κατασκευή των έργων εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Καρδιτσομαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας.

• η κατασκευή νέων έργων διασύνδεσης οικισμών με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης Καρδίτσας για την ενίσχυση της ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων.