Όσο το δυνατόν συντομότερα...

Η επιθυμία του Δήμου Καρδίτσας είναι να μετακομίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο νέο Δημαρχείο που θα στεγάζεται στο πρώην Α’ Λύκειο.

Από την πλευρά του ο Δήμος δηλώνει έτοιμος ανά πάσα στιγμή για τη μετεγκατάστασή του στο νέο αναβαθμισμένο χώρο.

Όμως, τα εμπόδια εντοπίζονται ακόμη στη μη σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής και οπτικών ινών, το οποίο έργο ανήκει στην αρμοδιότητα της τηλεφωνικής υπηρεσίας που το έχει εξ αρχής αναλάβει.

Εκτιμάται ότι την Άνοιξη θα έχει γίνει η «μετακόμιση» στα νέα γραφεία, τα οποία θα διευκολύνουν περισσότερο τις υπηρεσίες.
Δ.Γ.