Σοβαρά ζητήματα απασχολούν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με το νέο μοντέλο διοίκησης, αντίστοιχο με το ΑΠΘ, όπως σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους ο Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων Π.Θ. Παράλληλα, επισημαίνουν τα υπάρχουσα ζητήματα μετά τις πλημμύρες, που προξενούν δυσκολίες σε κάποια πανεπιστημιακά τμήματα και τη λειτουργία τους.

Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προχώρησε σε ανακοίνωση στο πλαίσιο του νέου μοντέλου διοίκησης. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος στην ανακοίνωση, εγκαίρως είχε επισημανθεί από το Δ.Σ. του ΕΣΔ και από την Γ.Σ. των μελών μας, από την σύγκλητο του ΠΘ καθώς και την πλειονότητα των συγκλήτων των ΑΕΙ και των συνδικαλιστικών οργάνων των Πανεπιστημίων, όσο και από την ομόφωνη απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ, ότι το συγκεκριμένο μοντέλο διοίκησης είναι καταδικασμένο να αποτύχει οδηγώντας σε αδιέξοδα. «Αυτό διότι είναι το πλέον αντιδημοκρατικό και συγκεντρωτικό και ενάντια στην παράδοση της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη ότι το νέο μοντέλο διοίκησης έχει δημιουργήσει ήδη προβλήματα στη λειτουργία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», σημείωνουν χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων παραθέτει μεταξύ άλλων ερωτήματα και διαπιστώσεις προς τον Πρύτανη, το Συμβούλιο Διοίκησης (ΣΔ) του Πανεπιστημίου, αλλά και τη Σύγκλητο.

«Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΠΘ ενώ αποφασίζει για σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα του ΠΘ δεν έχει έρθει σε επαφή ούτε με το Σύλλογο των Διδασκόντων του ΠΘ, αλλά ούτε και με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα. Δεν γνωρίζουμε αν τα εξωτερικά μέλη του ΣΔ έχουν ποτέ επισκεφθεί το ΠΘ. Είναι λοιπόν, απορίας άξιο πως μπορεί κάποιος να αποφασίζει για τη λειτουργία του ΠΘ έχοντας άγνοια βασικών παραμέτρων αυτής της λειτουργίας. Γνωρίζουν άραγε τα εξωτερικά μέλη του ΣΔ τα προβλήματα που υπάρχουν στις υποδομές; Έχουν συζητήσει με το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό για τα καθημερινά τους προβλήματα και τις πιθανές λύσεις;

Επιπλέον, ο Σύλλογος Διδασκόντων στέκεται στα σοβαρά προβλήματα που έχουν έρθει στο προσκήνιο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του «Daniel», αλλά και του «Elias». Συγκεκριμένα, όπως τονίζουν πολλά κτίρια βρίσκονται σε κατάσταση ακατάλληλη για διδασκαλία ή άλλη ακαδημαϊκή λειτουργία. Μάλιστα αναφέρουν ζημιές που έχουν προκύψει μετά τα ακραία φαινόμενα, όπως το όρι το μεγάλο αμφιθέατρο στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ακόμη εκτός λειτουργίας. «Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών το 40% των χώρων του κτιρίου λόγω μούχλας, κατεστραμμένων δαπέδων και δυσοσμίας δεν χρησιμοποιείται. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου το ρεύμα δεν είχε έρθει ακόμη στο ΤΕΦΑΑ και γι’ αυτό δεν υπάρχει εικόνα η ακριβής έκταση των ζημιών στον υπόλοιπο εξοπλισμό. Τα μαθήματα γίνονται εκτός ΤΕΦΑΑ, τα εργαστήρια του ΤΕΦΑΑ δεν λειτουργούν καθόλου και σε πολλά απ’ αυτά χρειάζονται αντικατάσταση του κατεστραμμένου εξοπλισμού, τα γραφεία της διοίκησης και καθηγητών δεν λειτουργούν.

Τί ζητά ο Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων

– Την άμεση ενημέρωση για τις αποφάσεις τις Διοίκησης και ιδιαίτερα του ΣΔ όλων των μελών του ΠΘ.

– Την προκήρυξη όλων των θέσεων στα όργανα του ΠΘ με διαφάνεια και την κρίση των υποψηφίων με αξιοκρατικά κριτήρια με τεκμηριωμένο και ακαδημαϊκό τρόπο.

– Την άμεση επίσκεψη και γνωριμία των εξωτερικών μελών του ΣΔ με τα μέλη του ΠΘ και επίσκεψη αυτών σε όλα τα Τμήματα και πόλεις, ώστε να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος.

– Την κατάργηση του μοντέλου διοίκησης που προβλέπει ο 4957/22 και την επαναφορά της Συγκλήτου ως το καθοριστικό όργανο διοίκησης του Πανεπιστημίου, μια και στην πράξη φαίνεται πόσα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει.

– Παράλληλα, η διοίκηση του Πανεπιστημίου πρέπει να φροντίσει η άσκηση της διοίκησης να γίνεται με άξονες τον σεβασμό της ακαδημαϊκής κοινότητας και των μελών της και την μείωση των αρνητικών συνεπειών του νόμου.