Στην παράταση της προθεσμίας περαίωσης πέντε έργων προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας. Τα έργα αφορούν καθαρισμό και διάνοιξη δρομων καθώς και τη συντήρηση υδραγωγείων.

Αναλυτικότερα:

«Παλιοχώραφα» Πιο συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του έργου διάνοιξης δρόμου προς τον οικισμό «Παλιοχώραφα» στα Βραγκιανά, μετά από αίτημα του αναδόχου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα