Παρατείνεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2023 η προθεσμία κατά την οποία οι κτηνοτρόφοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την έκτακτη ενίσχυση των 89 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών.

Με τη διαδικασία των αιτήσεων να περνά λοιπόν και στην πρώτη εβδομάδα του έτους, φαίνεται πως η πληρωμή των δικαιούχων θα πάει παραπίσω, κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς µέσω του ΠΣ, λαµβάνει µοναδικό κωδικό και ηµεροµηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο της υποβολής. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης – πληρωµής, καθώς και η εµπρόθεσµη οριστικοποίησή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Την ίδια στιγμή, μέσω της ΕΘΕΑΣ, παραγωγοί και υπάλληλοι συνεταιρισμών που έχουν αναλάβει την υποβολή των δηλώσεων, ζητούν διευκρινίσεις για την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης όσον αφορά τις σταβλικές εγκαταστάσεις, καθώς όπως αναφέρεται, το συγκεκριμένο σημείο περιπλέκει τη διαδικασία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µια εκµετάλλευση µε 101 έως 150 αιγοπρόβατα, τυγχάνει ενίσχυσης 800 ευρώ, εφόσον βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα ή 920 ευρώ αν βρίσκεται στη νησιωτική.

Για τον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 100 ευρώ έως και 5.480 ευρώ ανά κτηνοτροφική εκµετάλλευση, ανάλογα µε την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκµετάλλευσης, βάσει του αριθµού των ενήλικων ζώων που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται µετά τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συµπεριλαµβανόµενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%. Υπενθυµίζεται ότι οι εκµεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα πρέπει να τεκµηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών µεγαλύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ, διαφορετικά η επιδότηση που θα λάβουν θα είναι 520 ευρώ, όσα δηλαδή προβλέπονται για εκµεταλλεύσεις µε έως 100 κεφάλια.