Παράταση 6 μηνών έως τις αρχές Μαρτίου στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου Παλαμά αποφάσισε η ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά.

Πρόκειται για την 4η στη σειρά παράταση. Η απόφαση λήφθηκε πάντως μετά από υποβολή δήλωσης επιμήκυνσης από την πλευρά του αναδόχου, η οποία σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (στο πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης) και συγκεκριμένα με το άρθρο 153 παρ. 1α του Ν. 4938/2022 είναι δεσμευτική.

Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 10/09/2020 και η προθεσμία περαίωσης ήταν 12 μήνες, έως 09/09/2021. Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι μήνες, έως 09-03-2022 , 2η παράταση κατά τρεις μήνες, έως 09-06-2022 και 3η παράταση κατά τρεις μήνες, έως 09-09-2022.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»