Παράταση στην αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε Φύλλου

Φωτο αρχείου

Την παράταση έως τις 9 Δεκεμβρίου έλαβε το έργο της αποκατάστασης των ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε Φύλλου ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά.

Ο ανάδοχος υπέβαλε δήλωση επιμήκυνσης με βάση τη νέα νομοθεσία που δίνει αυτή τη δυνατότητα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου είναι 273.880,00 € με ΦΠΑ.
Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 09/02/2021 και η προθεσμία περαίωσης ήταν τρεις
(3) μήνες, έως 09/05/2021. Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με την αρ. 83/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά τρεις μήνες, έως 09/08/2021, 2 η παράταση με την αρ. 219/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά τρεις μήνες, έως 09/11/2021 , 3η παράταση με την αρ.286/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά δύο (2) μήνες, έως 09/01/2022 , 4η παράταση με την αρ.16/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά τρείς (3) μήνες, έως 09/04/2022 , 5η παράταση με την αρ. 115/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά τρείς (3) μήνες, έως 09/07/2022 και επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος με την αρ. 230/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά τρείς (3) μήνες, έως 9/10/2022.