Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που αφορά την αναβάθμιση 18 παιδικών χαρών στις Δ.Ε του Δήμου Καρδίτσας ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η παράταση ισχύει μέχρι τις 24-2- 2023, ενώ η σύμβαση του έργου που υλοποιείται μέσω του προγράμματος Leader, υπεγράφη στις 25-08-2021.

Το αίτημα του αναδόχου βασίζεται στο νέο νόμο που βρίσκεται σε ισχύ και δίνει τη δυνατότητα εξάμηνης παράτασης στην ολοκλήρωση των έργων για όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή κρίση και η οποία είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

Να σημειώσουμε ότι στις 18 Αυγούστου ο ανάδοχος του έργου είχε υποβάλει αίτηση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος. Είχε ακολουθήσει στις 08-09-2022 αίτημα του Δήμου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας περί χορήγησης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου, ενώ στις 30-09-2022 εκδόθηκε η σχετική απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας περί χορήγησης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου κατά έξι μήνες έως 24-2-2022.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Κ. Αγιοπηγής- Σχολείο
Τ.Κ. Αρτεσιανού -Νότια είσοδος
Τ.Κ. Καρδιτσομαγούλας -Αγ.Δημητρίου

Δ.Ε.ΚΑΜΠΟΥ
Τ.Κ.Πτελοπούλας -Πλατεία

Δ.Ε.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Τ.Κ.Μητρόπολης Γήπεδο -5Χ5

Δ.Ε.ΙΤΑΜΟΥ
Τ.Κ.Αμαράντου -Πλατεία
Τ.Κ.Καροπλεσίου-Ανθηρό -Πλατεία
Τ.Κ.Καροπλεσίου-Καροπλέσι – Γηπ. μπάσκετ
Τ.Κ. Καστανιάς-Μούχα -Εκκλησία-Σχολείο
Τ.Κ.Καταφυγίου -Εκκλησία
Τ.Κ.Νεράιδας-Νεράιδα- Δημ. Σχολείο
Τ.Κ.Νεράιδας-Σαραντάπορο -Πλατεία

Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
Τ.Κ.Απιδιάς -Σχολείο
Τ.Κ.Δαφνοσπηλιάς- Είσοδος
Τ.Κ.Ζαϊμιου -Αθλ. Κέντρο
Τ.Κ.Καλλιφωνίου -Πλατεία-Δημαρχείο
Τ.Κ.Μολόχας -Σχολείο
Τ.Κ.Παλιουρίου -Μνημείο Πεσόντων