• Απομένουν οι εργασίες που αφορούν τον αστικό εξοπλισμό και τις φυτεύσεις

Tην επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου μετατροπής της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας κατά έξι μήνες ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Η παράταση δίνεται ετεροχρονισμένα μετά από αίτημα του αναδόχου του έργου στις 12/10/2022 που κάνει χρήση της νέας νομοθεσίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα εξάμηνης παράτασης των έργων στο πλαίσιο των επιπτώσεων  της ενεργειακής κρίσης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα