Παράταση στο έργο βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στην Οξυά

 Τη χορήγηση της παράτασης για την υλοποίηση του έργου βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στην τοπική κοινότητα Οξυάς ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου, μετά από αίτημα του αναδόχου.

Η παράταση χορηγείται έως τις 31 Οκτωβρίου, αν και ο ανάδοχος είχε καταθέσει αίτημα να παραταθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών έως 31.10.2022

Η παράταση, σύμφωνα με την εισήγηση ζητήθηκε για τους παρακάτω λόγους:
α) Η υγειονομική κρίση
COVID 19 και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις.
β) Ο καταστροφικός μεσογειακός κυκλώνας «ΙΑΝΟΣ» που έπληξε ανεπανόρθωτα την περιοχή τουΜουζακίου και του έργου, προκαλώντας ζημιές στις οδούς πρόσβασης που μέχρι σήμερα δεν έχουν αποκατασταθεί. Η καταστροφή ενός τμήματος του υπό κατασκευή έργου από τον «ΙΑΝΟ». Η εμφάνιση νέων αχαρτογράφητων ρεμάτων στην περιοχή του έργου κάνει επιτακτική την ανάγκη έγκρισης νέων  εργασιών σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για την αντιμετώπιση τους και τη θωράκιση της οδού.

γ) Η αναμονή για την έγκριση άδειας από το Δασαρχείο Μουζακίου.
Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) το πέρασμα του καταστροφικού μεσογειακού κυκλώνα
«ΙΑΝΟΣ» είχε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των οδών πρόσβασης στο έργο, β) η αποκατάσταση τωνοδών πρόσβασης στο έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021, γ) η σύμβαση του έργου υπογράφθηκε την 11. 03.2021, αλλά το Πρωτόκολλου Εγκατάστασης, με το Δασαρχείο Μουζακίου, το οποίο ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη υλοποίησης του έργου, υπογράφθηκε στις 02.06.2021 και
δ)
Οι πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του έργου, κατά του χειμερινούςμήνες, (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετός κ.α.), δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών