Παράταση τριών μηνών στις εργασίες για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Καρδίτσας

Τη χορήγηση 2ης παράτασης τριών μηνών με αναθεώρηση προθεσμίας για τις παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Καρδίτσας αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.
Εγκρίνοντας την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δημου, η παράταση δόθηκε μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε τη χορήγηση παράτασης έξι μηνών (3 + 2 + 1 μήνες αντίστοιχα) για τρεις λόγους:
-Με ευθύνη του κυρίου του έργου δεν είχε καταστεί δυνατή η μεταφορά της υπαίθριας λαϊκής αγοράς από το χώρο της δημοτικής αγοράς μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης, καθώς αδυνατούσε η Δημοτική Αρχή να βρει άλλο χώρο για τη λειτουργία αυτής. Τελικώς, από την 13-5-2024 απελευθερώθηκε ο χώρος της Δημοτικής Αγοράς, καθώς μετακινήθηκε η λαϊκή αγορά σε νέα θέση.

– η ανάδοχος εταιρεία κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα δεν εκτέλεσε εργασίες στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους του έργου, σεβόμενη την επιθυμία του εμπορικού κόσμου να λειτουργήσει ομαλά η αγορά την περίοδο αυτή.

– σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου από την ημερομηνία επανέναρξης των εργασιών (8-1-2024) υπήρξαν 21 βροχερές ημέρες στην περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου.

Ωστόσο, κατά την άποψη της Δ/νουσας Υπηρεσίας το χρονικό διάστημα χορήγησης παράτασης με αναθεώρηση, αθροιστικά για όλους τους ανωτέρω λόγους, ήταν οτι θα πρέπει να ανέλθει στους τρεις μήνες με καταληκτική ημερομηνία περάτωσης των εργασιών την 07-09-2024.