Παρεμβάσεις με λειτουργικότητα, με... οδηγό την οπτική των δημοτών

Είναι λογικό πως κάθε έργο που υλοποιείται εντός πόλης δεν μπορεί να ικανοποιεί την αισθητική όλων των δημοτών. Πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ τους, πράγματα που κάποιοι ενδεχομένως τα «αγκαλιάζουν» ευκολότερα ως αλλαγές, και άλλα που τους αφήνουν παγερά αδιάφορους.

Πέρα όμως από την αισθητική του καθενός έργου, κυριότερη σημασία έχει η λειτουργικότητά του εντός της τοπικής κοινωνίας. Οι δημότες επιθυμούν πλατείες, δημόσιους χώρους και κτίρια που θα ικανοποιούν τις ανάγκες τους δίχως την παραμικρή όχληση. Και αναφερόμαστε στη λειτουργικότητα ενός έργου, διότι οτιδήποτε κι αν προωθείται στον τόπο πρέπει να πραγματοποιείται με υπευθυνότητα από τους αρμοδίους. Έργα που θα αντέχουν απέναντι στη φθορά του χρόνου, με υλικά κατασκευής που δεν θα καταστρέφονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Καρδίτσα έχει ανάγκη από καλλωπισμένα έργα, και κυρίως χρηστικά. Λόγου χάρη της αξίζει μια καλύτερης ποιότητας πλατεία που δεν θα έχει μικρο-ρήγματα και αποκολλήσεις πλακών. Γι’ αυτό και στην προώθηση του Ανοικτού Εμπορίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, πρέπει να διασφαλιστεί μια ορθή παρέμβαση στο ιστορικό κέντρο της Καρδίτσας. Πάνω από όλα όμως, οι αρμόδιοι πρέπει να αφουγκραστούν τα «μηνύματα» του δημότη, τη δική του γνώμη και ανησυχίες για οποιαδήποτε παρέμβαση στο προσεχές μέλλον.
Δ.Γ.