Παρουσιάζονται δυσκολίες...

Το πρόγραμμα «Προσωπικός Ιατρός» γενικά δεν έχει προσελκύσει το επιθυμητό ενδιαφέρον τόσο από πλευράς γιατρών, όσο και από τους πολίτες, με αποτέλεσμα να παραμένει αμφίβολη η χρησιμότητά του.

Σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, αναζητούνται μάλιστα γιατροί για να αναλάβουν πολίτες που ακόμη δεν έχουν βρει διαθέσιμο για την εξυπηρέτησή τους. Αρκετοί από τους ήδη εγγεγραμμένους γιατρούς έχουν ήδη μεγάλο αριθμό ασθενών.

Στην Καρδίτσα συζητιούνται ανάμεσα σε γιατρούς επιστήμονες οι ίδιες αδυναμίες του προγράμματος, όπως η απουσία παθολόγων και τα αμέτρητα ραντεβού σε γιατρούς που έχουν αναλάβει υψηλό αριθμό ατόμων. Τα πρώτα εμπειρικά αποτελέσματα από γιατρούς δεν είναι ενθαρρυντικά. Πάντως ας περιμένουμε τα τελικά στοιχεία για ορθότερα συμπεράσματα.
Δ.Γ.