Πέντε ενδιαφερόμενοι για το έργο της αναβάθμισης υποδομών πεδινών οικισμών της Δ.Ε Μουζακίου

Πέντε οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το έργο της αναβάθμισης υποδομών πεδινών οικισμών της Δ.Ε Μουζακίου προϋπολογισμού 232.880 ευρώ.

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου έκανε δεκτές τις προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως προς το στάδιο ελέγχου της υποβολής των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ήτοι:
-ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗ
-Κ/Ξ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΙΤΣΑΣ
-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι.Κ.Ε. – ΤΡΙΚΚΗ ΑΤΕ
-Κ/Ξ ΠΙΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ –ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ