Για τις δυσκολίες εύρεσης προσωπικού στα πρατήρια βενζίνης μίλησε ο κ. Μπάμπης Μαργαρίτης, Πρόεδρος των βενζινοπωλών Ν. Καρδίτσας.

Όπως είπε, ο πρατηριούχος δύσκολα βρίσκει εργαζόμενο που θα κατέχει εξ αρχής εμπειρία στη συγκεκριμένη εργασία, ενώ οι συμβάσεις κυμαίνονται σε ένα συγκεκριμένο και προκαθορισμένο ποσό, δίχως τα γενναία μεροκάματα που κάποτε δίνονταν. Από την άλλη, η εύρεση εργαζομένου εξαρτάται και από τη διάθεση του ατόμου που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο κλάδο.

Βέβαια, η διάθεση είναι μια πτυχή στη ζωή μας που εξίσου εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη καθημερινών δυσκολιών. Με την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα, η πλειονότητα των εργαζομένων και εύλογα καχύποπτη είναι, και κουρασμένη από μια μακρά αδιέξοδο.

Δ.Γ.