Έως το τέλος Μαρτίου αναμένεται να επεκταθεί το σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων (ΑΠΑΑ) σε 2.167 περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ άλλων και στο Νομό Καρδίτσας.

Σε αυτές τις περιοχές, στις οποίες μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται από το Ν. Καρδίτσας η Λουτροπηγή, το Μαυρομμάτι, το Βλάσι κ.ά. θα φτάσει στο 100% ο όγκος των ακινήτων, τα οποία «λειτουργούν» με βάση τις αντικειμενικές. Επόμενο βήμα είναι η σύνδεση ολόκληρης της χώρας με πληροφοριακό «σύστημα» που κάθε διετία θα… αναπροσαρμόζει «αυτόματα» την αντικειμενική ενός ακινήτου.

Οι περιοχές που θα ενταχθούν τώρα στο σύστημα, είναι περιοχές οι οποίες καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα και περιέχουν ακίνητα «φιλέτα» που έως σήμερα υποφορολογούνται μέχρι τώρα, ενώ η αξία τους είναι σε αρκετές περιπτώσεις πολλαπλάσια σε σχέση με άλλα ακίνητα που είναι εντός του αντικειμενικού συστήματος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»