Περί το 15% των εκτάσεων καλαµποκιού που δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε υπολογίζεται που θα µείνουν εκτός της συνδεδεµένης ενίσχυσης των 55 ευρώ το στρέµµα, το 2023. Ροδόπη, Ξάνθη, Νότιος Έβρος, Χρυσούπολη Καβάλας, πολλές περιοχές της Θεσσαλίας όπως η Καρδίτσα, τα Φάρσαλα, ο Παλαµάς, ο Πλατύκαµπος και η Φαλάνη µένουν εκτός συνδεδεµένης καθώς τα υπόγεια ύδατα έχουν χαρακτηριστεί από «ποσοτική ή ποιοτική πλευρά» ως κακής κατάστασης.

πως σηµειώνεται πάντως στο στρατηγικό σχέδιο, το 2023 θα υπάρξει νέα αναθεώρηση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών (Σ∆ΛΑΠ) στα οποία βασίζεται ο χαρακτηρισµός των υδάτων και ως εκ τούτου, σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να αρθεί ο περιορισµός ή να αποκλειστούν κι άλλες περιοχές από τη συνδεδεµένη. Ωστόσο κάτι τέτοιο δύσκολα θα γίνει τουλάχιστον για το ερχόµενο ΟΣ∆Ε.

Χαρακτηριστικό πάντως είναι ένα παράδειγµα αγρότη από την Κοζάνη, ο οποίος όπως αναφέρει στην Agrenda µπορεί µεν να θεωρείται ο τόπος που έχει τα αγροτεµάχια σε κακή ποιοτική κατάσταση, ωστόσο στην άδεια χρήσης νερού που χρησιµοποιεί καταγράφεται το αντίθετο. Μένει να φανεί λοιπόν τι θα γίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις, µε τις εφαρµοστικές αποφάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα ορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνδεδεµένης ακόµη να αργούν.

Η αναφορά του στρατηγικού σχεδίου για το καλαµπόκι

∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι:

 • Χρησιµοποιούν τουλάχιστον 25 κιλά σπόρου αραβοσίτου ανά εκτάριο, για τον οποίο πρέπει να προσκοµίζουν αντίστοιχο τιµολόγιο αγοράς
 • Καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιµες εκτάσεις. Οι επιλέξιµες αυτές εκτάσεις πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές µε υδατικά συστήµατα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς.
 • Παραδίδουν κατ’ ελάχιστον 9 τόνους προϊόν ανά εκτάριο.
 • Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε µεταποιητική µονάδα, κτηνοτρόφο ή έµπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκµετάλλευση, δεν απαιτείται η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης για το µέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκµετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση µε τον αριθµό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε καρπό αραβοσίτου.

Επίσης, η συνδεδεµένη αυτή ενίσχυση θα χορηγηθεί υπό την προϋπόθεση ότι, εκτός από την συµβατότητα µε την Οδηγία-πλαίσιο για τα νερά, θα τηρηθεί και η εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων.

Οι περιοχές της Θεσσαλίας µε πρόβληµα

∆εν δικαιούνται συνδεδεµένη ενίσχυση στο καλαµπόκι µεταξύ άλλων τα παρακάτω υδατικά συστήµατα στη Θεσσαλία:

 • Υδατικό σύστηµα πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα, Αρτεσιανό, Παλαµάς, Φύλλο, Ματαράγκα, Σοφάδες, Καλλιφώνι, Καππαδοκικό, Ελληνικό, Σταυρός, Βαµβακού, Φάρσαλα κ.α.)
 • Υδατικό σύστηµα Λάρισας-Κάρλας (Λάρισα, Ελευθέριο, Πλατύκαµπος, Νάµατα, Πρόδροµος, Μέλισσα, Νίκη, Κιλελέρ, Αρµένιο, Ριζόµυλος).
 • Υδατικό σύστηµα Ταουσάνης-Καλού Νερού (Αµυγδαλέα, Μάνδρα, Τερψιθέα, Ραχούλα, Κοιλάδα, Μεσοράχη, Κραννώνας, Βούναινα, ∆οξαράς, Ζάππειο, ∆ίλοφος, Αγ. Ανάργυροι).
 • Υδατικό σύστηµα Αλµυρού
 • Υδατικό σύστηµα κώνου Τιταρήσιου, όπου µεταξύ των άλλων περιοχών, υπάρχουν ∆ελέρια, Τυρναβος, Αµπελώνας, ∆ένδρα, Γιάννουλη, Φαλάνη
 • Υδατικό σύστηµα υδροφοριών Μακρυχωρίου-Συκουρίου (Ιτέα, Γόννοι, Μακρυχώρι, Καλοχώρι).
 • agronews.gr