Στα χωράφια μπαίνουν μετά από μεγάλη καθυστέρηση οι τευτλοπαραγωγοί της Καρδίτσας και όλης της χώρας. Η ΕΒΖ ξεκινάει επιτέλους της φετινή καμπάνια, αλλά η καθυστέρηση έχει κοστίσει στην ποιότητα του προϊόντος

Στα χωράφια θα ξεκινήσουν να μπαίνουν οι μηχανές για τη συγκομιδή των τεύτλων, καθώς βρέθηκε η απαιτούμενη ρευστότητα για την έναρξη της φετινής καμπάνιας ζάχαρης από την ΕΒΖ.

Η εξέλιξη αυτή τελειώνει το καθεστώς «ομηρείας» στο οποίο είχαν περιέλθει οι τευτλοπαραγωγοί της Καρδίτσας και όλης της χώρας. Περισσότερα από 800 στρέμματα στο Νομό Καρδίτσας και 4.000 σε όλη τη Θεσσαλία ήταν ασυγκόμιστα.

Παρά την έναρξη της φετινής καμπάνιας, παραμένει διάχυτος ο προβληματισμός στις τάξεις των Θεσσαλών τευτλοπαραγωγών. Εξαιτίας της μεγάλης χρονοκαθυστέρησης, η σοδειά έχει υποστεί ποιητική υποβάθμιση με πτώση του ζαχαρικού τίτλου που κινείται σε πολλές περιπτώσεις κάτω από τα 12 pol. Οι επιπτώσεις της εξέλιξης αυτής θα είναι αποτυπωθούν στην πληρωμή των παραγωγών.

Στόχος πάντως της ΕΒΖ είναι σε πρώτη φάση να συγκεντρωθούν στον αύλειο χώρο του εργοστασίου στο Πλατύ κάποιες ικανές ποσότητες πρώτης ύλης, ώστε, έως το τέλος της εβδομάδας, να καταστεί δυνατή η έναρξη της κοπής και επεξεργασία των τεύτλων, ενεργοποιώντας, με καθυστέρηση πλέον του ενός μήνα, και επίσημα τη φετινή καμπάνια ζάχαρης. Η τελευταία, λόγω των ελάχιστων εκτάσεων που καλλιεργήθηκαν το 2018 με τεύτλα και δεν ξεπερνούν τα 15.000 στρέμματα, θα διαρκέσει το πολύ δύο εβδομάδες και θα είναι μια από τις μικρότερες, χρονικά, που έγιναν ποτέ.

Το μεγάλο ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει αναπάντητο προς ώρας, αφού κανείς δεν ξέρει τί θα γίνει με το μέλλον της βιομηχανίας, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως η περίπτωση του fund Innovation Brain, έχει αξιολογηθεί από το υπουργείο Οικονομίας κι Ανάπτυξης ως μη έχουσα τα απαραίτητα εχέγγυα φερεγγυότητας, που σημαίνει ότι η διαδικασία επιστρέφει στο μηδέν και μαζί της και η αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα της επιχείρησης, αλλά και της τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα.