Πιλοτικό σύστημα ανίχνευσης υπερχείλισης στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Tην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός πιλοτικού συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης υπερχείλισης δικτύου αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας, ενέκρινε το Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης.

Το κοστος ανέρχεται στα 28.980 ευρώ.