Την ένταξή του στο πιλοτικό πρόγραμμα «Πληρώνω όσο πετάω» που υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις διεκδικεί ο Δήμος Καρδίτσας.

Ήδη η διεύθυνση προγραμματισμού υπέβαλε σχετική πρόταση ύψους 1.027.786 ευρώ, η οποία αποτελείται από δύο υποέργα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα