Στη σελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν αναρτηθεί τα ειδοποιητήρια, με βάση τα οποία θα γίνει η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Τα νέα τέλη παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ενώ η προθεσμία για την πληρωμή τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η πρώτη κίνηση που θα πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων είναι να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός για την πληρωμή των τελών.

Για το κάνουν αυτό θα πρέπει να εισέλθουν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ και στην κατηγορία «οχήματα». Με την Ταυτότητα Οφειλής που υπάρχει σε κάθε ειδοποιητήριο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους ως την καταληκτική ημερομηνία.

Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2019 μπορεί να γίνεται είτε στα γκισέ της τράπεζας είτε ηλεκτρονικά.

Για όσους θέλουν να τα εξοφλήσουν μέσω e-banking, θα χρειαστούν μόνον την Ταυτότητα Οφειλής που υπάρχει στο ειδοποιητήριο. Τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να εξοφλήσουν σε 12 δόσεις οι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών. Σε κάποιες τράπεζες ακόμη και εάν ο οφειλέτης δεν έχει τον κωδικό πληρωμής, μπορεί να το πράξει απλά δηλώνοντας στην σχετική καρτέλα τον αριθμό κυκλοφορίας και το ΑΦΜ.

Πώς θα βρείτε και θα εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο

Για την εκτύπωση του ειδοποιητηρίου για τα τέλη κυκλοφορίας 2019 δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε του κωδικούς πρόσβασης. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Στην Υπηρεσία προς τους Πολίτες επιλέξτε την ένδειξη Οχήματα

Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ., που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

Συμπληρώστε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

Συμπληρώστε το έτος τελών κυκλοφορίας

Επιλέγετε «Αναζήτηση»

Επιλέγετε « Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση»

Ανάλογα με τα κυβικά και το έτος πρώτης κυκλοφορίας τα τέλη κυμαίνονται:

Από 22 – 1.230 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν έως το 2000

Από 22- 1.260 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 2001 έως 2005

Από 22 έως 1.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 2006 έως 2010.