Παρακαταθήκη για την Καρδίτσα

Παρακαταθήκη του αειμνήστου πλέον Δημάρχου Καρδίτσας Κώστα Παπαλού ήταν το μικρό αεροδρόμιο της Μυρίνης, του οποίου υπήρξε εμπνευστής και δημιουργός.

Το έργο αυτό αποτέλεσε πυλώνα για την ανάπτυξη του αεραθλητισμού στην Καρδίτσα και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Οι τοπικές αρχές καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στο έργο αυτό και να ενεργοποιηθούν διεκδικώντας από κοινού χρηματοδοτικούς πόρους προς την κατεύθυνση της περαιτέρω αξιοποίησής του στο μέλλον.
Κ.Π.