Με αισιοδοξία, γεμάτα ράφια και πολύ καλές τιμές οι έμποροι της Καρδίτσας μπαίνουν και επίσημα σήμερα στην περιόδο των θερινών εκπτώσεων.

Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου ενώ τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοιχτά και την Κυριακή 16 Ιουλίου.

Προετοιμάζοντας κατάλληλα το έδαφος, στη μάχη των καλοκαιρινών εκπτώσεων έχουν ήδη εισέλθει πολλές επιχειρήσεις με προσφορές με στόχο να ρευστοποιήσουν εποχικά προϊόντα και να «γεμίσουν τα ταμεία» τους.

«Οι έμποροι της περιοχής μας αισιοδοξούν και προσβλέπουν σε μια καλή αγοραστική κίνηση ώστε να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος» τονίζει στο «ΝΑ» ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας κ. Αρ. Αντωνίου.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 2α άρθρου 15 ν. 4177/2013, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 5039/2023, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Επίσης, πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, καθώς οι κυρώσεις είναι βαριές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν το νόμο επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις αποδειχτεί ότι είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2%.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»