Στην ανανέωση του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών εξετάζει να προχωρήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς ο κατάλογος που φιλοξενείται είναι περσινός και από αυτόν εξαρτώνται δύο µεγάλες επιδοτήσεις των eco-schemes που αφορούν τη σπορά χειµερινών σιτήρων µε 31,3 ευρώ το στρέµµα και κτηνοτροφικών ψυχανθών µε 62,8 ευρώ.

Φέτος, η δήλωση του συγκεκριµένου eco-scheme συνάντησε πολλά εµπόδια καθώς στο σύστηµα δεν εµφανίζονταν κάποιες από τις ποικιλίες που απαιτούνται για τη λήψη του πριµ, ενώ τους παραγωγούς µπέρδευαν και τα ήξις αφήξις του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε τα τιµολόγια σπόρων.

Σύµφωνα πάντως µε τη νεότερη εγκύκλιο του οργανισµού απαιτούνται τιµολόγια αγοράς πιστοποιηµένου σπόρου µε εξαίρεση τους παραγωγούς που καλλιεργούν τοπικές ποικιλίες του Εθνικού Καταλόγου. Φυσικά, η ∆ράση αυτή των eco-schemes θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά από τους παραγωγούς ενόψει και των φθινοπωρινών σπορών, καθώς θα πρέπει να γνωρίζουν πως το «µαξιλαράκι» των βιολογικών (διατήρηση) φεύγει από το «παιχνίδι». Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, το 2024 θα µπορούν να µπουν σε αυτό µόνο «παλιοί» βιοκαλλιεργητές µε πολυετή πιστοποιητικά και είναι βέβαιο ότι µία µεγάλη πλειοψηφία κυρίως στις αρόσιµες καλλιέργειες δεν θα µπορέσουν να ακολουθήσουν τις δεσµεύσεις.

Υπενθυµίζεται πως σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου για τη δράση «Καλλιέργεια προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών» Oι γεωργοί δεσµεύονται να καλλιεργήσουν:

«Ποικιλίες ψυχανθών (κτηνοτροφικά ψυχανθή και όσπρια) και χειµερινών σιτηρών του Εθνικού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 (Α’ 164), που είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: https://www.minagric. gr/images/%CE%95%CE%9A_180722.xls, συµπεριλαµβανοµένων των εγγεγραµµένων στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών ειδών «ποικιλιών προς διατήρηση» της υπ’ αρ. 324975/11378/16-9-2009 (Β’ 2038) κοινής υπουργικής απόφασης, ή του Κοινού καταλόγου ποικιλιών γεωργικών φυτών της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συµβουλίου, που είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://food.ec.europa.eu/plants/ plant-reproductiv e-material/plant-variety-cataloguesdatabases- information-systems_en».

Σε κάθε περίπτωση πάντως από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να υπάρξει ενηµέρωση σχετικά µε τις επιλέξιµες ποικιλίες και για τα νέα ποσά ενίσχυσης που θα εγκριθούν από την ΕΕ ενόψει των φθινοπωρινών σπορών, κάτι που δεν φρόντισε να κάνει στην περασµένη προγραµµατική περίοδο µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί να «φορτώνονται» όσοι µπόρεσαν στη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας.

Πηγή: agronews