Αντιπλημμυρικό αντλιοστάσιο αναμένεται να κατασκευαστεί στην αριστερή δανειόταφρο του
ποταμού Καλέντζη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ που αφορά τον μετριασμό των πλημμυρικών φαινομένων και την προστασία 3.000 στρεμμάτων αγροτικής γης και παρακείμενων επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχή της Καρδίτσας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. «Σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες δρομολογούμε ένα έργο ουσίας για τον μετριασμό των πλημμυρικών φαινομένων και την προστασία αγαθών και περιουσιών.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προστατεύουν το περιβάλλον και δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώ- στας Αγοραστός.