Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης του δρόμου Δέλτα – είσοδος Καρδίτσας. Στο πλαίσιο της εργολαβίας, προχωρά η κατασκευή του πρώτου κυκλικού κόμβου καθώς και οι εργασίες οδοστρωσίας στο πρώτο χιλιόμετρο της οδού.

Έχει ακόμη ολοκληρωθεί στα επόμενα 3 χλμ. η διαδικασία των αποβολών των ιδιωτών προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πορεία υλοποίησης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα