Προέχουν οι αποκαταστάσεις των ζημιών

Αναμφίβολα το έργο της ύδρευσης της ανατολικής πλευράς του Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου αποτελεί ένα έργο πνοής.

Είναι κάτι που επισημάνθηκε απ’ όλους και από την πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της χθεσινής τελετής των εγκαινίων στα διυλιστήρια, καθώς προσφέρει ποιοτικό νερό στις βρύσες 55.000 κατοίκων.

Το ζητούμενο βεβαίως από εδώ και στο εξής είναι να αποκατασταθούν το συντομότερο οι ζημιές που προκλήθηκαν σε ένα τμήμα του δικτύου εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών του «Ντάνιελ». Το συντομότερο δηλαδή, να έχουν καθαρό και πόσιμο νερό όλα τα χωριά που προβλέπεται να υδρεύονται από το συγκεκριμένο έργο.
Κ.Π.