Προετοιμάζονται τα 22 ολοήμερα σχολεία της Καρδίτσας που θα λειτουργήσουν με το νέο διευρυμένο ωράριο, να υποδεχτούν τους μαθητές.

Στο πλαίσιο αυτό πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων, που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση του αναβαθμισμένου ολοήμερου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα