Ο έλεγχος των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας που κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου Καρδίτσας για τη νόσο Alzheimer, είναι το αντικείμενο του προγράμματος που θα υλοποιηθεί στο Δήμο Καρδίτσας στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την «Αποστολή».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα