Η κλιμάκωση του αγώνα των αγροτών με φόντο την κάθοδο στην Αθήνα, αλλά και οι αποφάσεις ζωής που καλείται να πάρει η κεντρική διακυβέρνηση για το μέλλον της Θεσσαλίας.