Έργα καθαρισμού τάφρων και ανακατασκευής τεχνικών στην περιοχή της Συκεώνας και στον ποταμό Ενιπέα του Δήμου Παλαμά προωθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ανάδοχοι για τα έργα θα προκύψουν με τη διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Τις αποφάσεις αυτές έλαβε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα