Προς δημοπράτηση από το Δήμο Καρδίτσας το έργο βελτίωσης της προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Προς δημοπράτηση οδεύει το έργο παρεμβάσεων βελτίωσης προσβασιμότητας για ΑμεΑ (υποέργο 1) προϋπολογισμού 241.935,48 ευρώ στο Δήμο Καρδίτσας.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου καθόρισε τους όρους δημοπράτησης του έργου. Το έργο όπως έγραψε τις προηγούμενες ημέρες ο Νέος Αγών, αφορά τα πεζοδρόμια της οδού Φαναρίου, από τη συμβολή με την οδό Τρικάλων έως και τη διασταύρωση με την οδό Θέμιδος. Προβλέπει αποξήλωση-απομάκρυνση υφιστάμενης πλακόστρωσης, τοποθέτηση νέας πλακόστρωσης, διαμήκης τοποθέτηση οδηγού όδευσης τυφλών, στην είσοδο και έξοδο κάθε οικοδομικού τετραγώνου κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ, στη διασταύρωση των οδών Τρικάλων και Φαναρίου στους υφιστάμενους σηματοδότες  θα τοποθετηθεί διάταξη ηχητικής σήμανσης για την υποβοήθηση της κινητικότητας ατόμων με πρόβλημα όρασης. Επίσης σε όσα σημεία οι στύλοι της ΔΕΗ παρεμποδίζουν τη διέλευση των ΑΜΕΑ, θα γίνει απομάκρυνσή τους.