Προς δημοπράτηση οδεύει το μεγάλο έργο του Δήμου Μουζακίου που αφορά τις υποδομές αποχέτευσης ακαθάρτων σε Γελάνθη και Λαζαρίνα.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 4,8 εκατ. ευρώ και έχει ενταχθεί στον πυλώνα της «πράσινης μετάβασης» του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε στο «Νέο Αγώνα» ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έχει δημοπρατηθεί το έργο.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

-Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Γελάνθης, Λαζαρίνας του Δήμου Μουζακίου με προϋπολογισμό 3.687.397,00 € πλέον ΦΠΑ24%

-Δαπάνη κάλυψης κόστους διαχείρισης κόστους ΑΕΚΚ με προϋπολογισμό 203.078,00 € πλέον ΦΠΑ24%

-Δαπάνες ΟΚΩ – Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων ακαθάρτων Γελάνθης – Λαζαρίνας με προϋπολογισμό 9.179,00 € πλέον ΦΠΑ24%.

Τα ανωτέρω υποέργα αφορούν στην κατασκευή λειτουργικών και αυτοτελών δικτύων ακαθάρτων στους δυο οικισμούς, καθώς και τους αγωγούς μεταφοράς και διάθεσης των λυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Μουζακίου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»