Προς υλοποίηση οδεύει το έργο της αναβάθμισης του παιδικού σταθμού Παλαμά, μετά την ανακήρυξη αναδόχου.

H Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε θετική γνώμη για τη διαδικασία της ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλαμά και του αναδόχου του έργου,

Ο ανάδοχος προσέφερε έκπτωση 33,56 % για το έργο με τη συνολική δαπάνη προσφοράς να διαμορφώνεται στα 53.148,81 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου που χρηματοδοτείται από το Leader της Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού παιδικού σταθμού Παλαμά, που στεγάζεται σε κτίριο συνολικού εμβαδού 158 τ.μ. Για τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

-Καθαίρεση των υπαρχόντων εξωτερικών ξύλινων και μεταλλικών κουφωμάτων

-Επιχρίσματα με τσιμεντοκονίαμα περιμετρικά του πέτρινου κτιρίου μέσου ύψους 30 εκατοστών

-Τοποθέτηση υαλόθυρων από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, χωρίς φεγγίτη, τοποθέτηση υαλοστασίων ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα ή συρόμενα επάλληλα, τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών / ηχομονωτικών / ανακλαστικών υαλοπινάκων, συνολικού πάχους 22 εκατοστών

-Τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού

-Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 70 χιλιοστών

-Θερμο-ηχομόνωση οροφής με πλάκες ορυκτοβάμβακα

-Τοποθέτηση πετασμάτων ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα

-Τοποθέτηση παντζουριών από αλουμίνιο

-Τοποθέτηση ποδιών παραθύρων από μάρμαρο

-Κατασκευή κεκλιμένης μεταλλικής ράμπας ΑΜΕΑ για τις απαιτήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

-Αντικατάσταση του υπάρχοντα λέβητα με νέο

-Εγκατάσταση θερμαντήρα νερού (μπόϊλερ) τριπλής ενέργειας

-Αντικατάσταση των υπαρχόντων κλιματιστικών ψύξης-θέρμανση παλαιάς τεχνολογίας, με κλιματιστικές μονάδες ψύξης-θέρμανσης διαιρούμενου τύπου, inverter, ψυκτικής-θερμικής απόδοσης τάξεως 18.000 BTU/Η και 9.000 BTU/Η κατά χώρο.