Στο στάδιο της υλοποίησης θα περάσει το έργο της ολοκλήρωσης του ημιτελούς αντλιοστασίου Μελισσοχωρίου στο Δήμο Σοφάδων και της κατασκευής υπόγειων αγωγών άρδευσης για 6.700 στρέμματα αγροτικής γης.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλιας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 1.400.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα