Προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα αποκατάστασης της βατότητας στο οδικό δίκτυο της Αργιθέας

Στην ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τις συμβάσεις του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» και συγκεκριμένα για το υποέργο 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα:
– Για το ΤΜΗΜΑ 1 : «Αποκατάσταση βατότητας – Άρση Καταπτώσεων περιοχής Ανατολικής Αργιθέας», στον οικονομικό φορέα «ΚΙΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με συνολική
προσφορά 45.050,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 55.862,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) που αποτελεί και τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
– Για το ΤΜΗΜΑ 2 : «Αποκατάστασης βατότητας – Άρση Καταπτώσεων περιοχής Δυτικής Αργιθέας», στον οικονομικό φορέα «ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με συνολική
προσφοράς 63.050,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 78.182,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) που αποτελεί και τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.