Προσωρινός ανάδοχος για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο Δήμο Καρδίτσας

Προσωρινό ανάδοχο ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας για το έργο που αφορά την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Ο οικονομικός φορέας προσέφερε μέση έκπτωση 25,26%. Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, ενώ συνολικά κατατέθηκαν 5 προτάσεις από οικονομικούς φορείς.