Προσωρινός ανάδοχος για τις αποκαταστάσεις ζημιών από τον «Ιανό» σε ορεινές κοινότητες του Δήμου Καρδίτσας

Στην ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για το έργο της αποκατάστασης ζημιών ορεινών τοπικών κοινοτήτων απο τον «Ιανό» προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Ο ανάδοχος του έργου που έχει αρχικό προϋπολογισμό 700.000 ευρώ  προσέφερε μέση έκπτωση 32,82%.

Μειοψήφησε ο κ. Βασίλης Κρανιάς.