Προσωρινό ανάδοχο ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας για το έργο της αποκατάστασης ζημιών σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Καρδίτσας εξαιτίας του «Ιανού».

Η οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού κατακυρώνοντας τη δημοπρασία στον οικονομικό φορέα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 41,06%.
Με βάση την εργολαβία, προβλέπεται να κατασκευαστούν πάνω από 20 χιλιόμετρα πεζοδρομίων εντός της αστικής ζώνης. Το έργο σε συνδυασμό με τις ασφαλτοστρώσεις, θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της πόλης και την καθημερινότητα των πολιτών καθώς και των οδηγών.

Στοιχεία για το έργο

Το τεχνικό αντικείμενο αφορά στην εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής για την αποκατάσταση των ζημιών σε πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους και στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καρδίτσας.

Στα πεζοδρόμια απαιτείται αποκατάσταση και ανακατασκευή της πλακόστρωσης με πρόβλεψη οδεύσεων πεζών, ανακατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ, επαναφύτευση θάμνων και δένδρων και αποκατάσταση φρεατίων.

Το πεζοδρόμια που θα γίνουν παρεμβάσεις είναι συνολικού μήκους περί των 20 χλμ. Αναλυτικά:

Οδός Μήκος (μ) Παρατηρήσεις
Κουμουνδούρου 1260 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Καραϊσκάκη & Παπανδρέου 1700 Ανατολική πλευρά πεζοδρομίου
Ηρώων Πολυτεχνείου 700 Ανατολική πλευρά πεζοδρομίου
Μ. Αλεξάνδρου 680 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Πλαστήρα 550 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Δ. Λάππα 1020 Βόρεια πλευρά πεζοδρομίου
Παλαιολόγου 990 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Διάκου 910 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Καποδιστρίου & Γαρδικίου 1210 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Νικηταρά 800 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Μπλατσούκα 380 Βόρεια πλευρά πεζοδρομίου
Σταμούλη 170 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Υψηλάντου 940 Νότια πλευρά πεζοδρομίου
Σακελλαρίου 260 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Χατζημήτρου 345 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Αβέρωφ 420 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Ομήρου 125 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Σύνολο 20.180

Ταυτόχρονα, θα γίνει αποκατάσταση της πλακόστρωσης στις πλατείες Δημ. Αγοράς, Γιολδάση και Πλαστήρα.