Προσωρινός ανάδοχος για το έργο των παιδικών χαρών στο Παυσίλυπο και στα Εργατικά

Προσωρινό ανάδοχο ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας για  Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση της παιδικής χαράς του Παυσιλύπου και δημιουργίας νέας παιδικής χαράς στα Εργατικά Τσαπόχα.

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση της διαμόρφωσης δύο παιδικών χαρών στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας, με την προμήθεια – εγκατάσταση σχετικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα αφορά αναβάθμιση της υφιστάμενης παιδικής χαρά στο κέντρο της πόλης στο άλσος του Παυσιλύπου, η οποία έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και δημιουργία μιας νέας παιδικής χαράς στα νέα Εργατικά του ΟΑΕΔ σε Κοινόχρηστο Χώρο, που προορίζεται να εξυπηρετήσει τα παιδιά των οικογενειών που μένουν στον οικισμό Εργατικά στην Τσαπόχα.